اجرای طرح بیعت با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در معاونت اجتماعی و فرهنگی
در نشست صمیمی شجاع پوریان با همکاران حوزه اجتماعی صورت گرفت:
اجرای طرح بیعت با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در معاونت اجتماعی و فرهنگی
آرشیو
بهره مندی از پتانسیل پارک سرخه حصار به عنوان قطب گردشگری شرق پایتخت
حق شناس در بازدید از مراکز تاریخی و گردشگری منطقه ۱۳ مطرح کرد:
بهره مندی از پتانسیل پارک سرخه حصار به عنوان قطب گردشگری شرق پایتخت
آرشیو
موفقیت کودکان کار در رقابت های بین المللی سازه های ماکارونی
باحمایت سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران صورت گرفت:
موفقیت کودکان کار در رقابت های بین المللی سازه های ماکارونی
آرشیو

گزارش تصویری

خدمات الکترونیک

محصولات اندروید و IOS موبایل

تهران نما
واقعیت افزوده روزنامه همشهری
مهمان تهران
همراه
تهران