اخبار ویژه اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

کارگاه آموزشی نیمروزه با عنوان  مدیریت و راهبری پژوهش مولد اجتماعی و فرهنگی
کارگاه آموزشی نیمروزه با عنوان " مدیریت و راهبری پژوهش مولد اجتماعی و فرهنگی"
  کارگاه آموزشی "مدیریت و راهبری پژوهش مولد اجتماعی و فرهنگی" از سوی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و انجمن علمی مدیریت اطلاعات ب...
آغاز طرح بزرگ و فراگیر رصد کیفیت زندگی
آغاز طرح بزرگ و فراگیر رصد کیفیت زندگی
دکتر علی اصغر محکی مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از آغاز جمع آوری اطلاعات طرح بزرگ و فراگیر رصد کیفیت زندگی، در اردیبهشت ماه سال 1394  خبر داد. به گفته دکتر محکی ، بر اساس برن...
انتشار کتاب فضا، تفاوت، زندگی روزمره
انتشار کتاب فضا، تفاوت، زندگی روزمره
رضا فاتح معاون برنامه ریزی و خدمات علمی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از انتشار کتاب فضا، تفاوت، زندگی روزمره خبر داد. وی در خصوص انتشار این کتاب افزود: توسعه گفتمان فرهنگ گرا در...
انتشار کتاب  برنامه ریزی پایتخت های قرن بیستم
انتشار کتاب برنامه ریزی پایتخت های قرن بیستم
مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از انتشار کتاب " برنامه ریزی پایتخت های قرن بیستم " خبر داد. علی اصغر محکی ضمن اعلام این خبر افزود: گونه شناسی هفت گانه پایتخت شهرها، سا...
انتشار کتاب مدیریت شهری و اقتصاد فرهنگ
انتشار کتاب مدیریت شهری و اقتصاد فرهنگ
رضا فاتح معاون برنامه ریزی و خدمات علمی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از انتشار کتاب " مدیریت شهری و اقتصاد فرهنگ " خبر داد. این کتاب به بررسی رویکردها، سیاست ها، برنامه ها...