اخبار ویژه اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

برگزاری جلسه پیش آزمون نيم‌رخ 1395
با عنايت به برگزاري طرح نيم رخ محلات از ابتداي شهريور ماه سال جاري، براي آشنايي عملياتي و ميداني مديران مطالعات و كارشناسان مناطق، طرح پيش‌آزمون ني...
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی پژوهش های محلی
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی پژوهش های محلی
اولین جلسه تخصصصی کارگروه تخصصی پژوهش های محلی با حضور مدیر پایگاه داده های اجتماعی و فرهنگی و مدیران مطالعات مناطق 9، 10، 13، 19 با هدف ارتقای پژو...
برگزاری جلسه خوانش دستورالعمل اجرایی طرح نیمرخ محلات شهر تهران
برگزاری جلسه خوانش دستورالعمل اجرایی طرح نیمرخ محلات شهر تهران
مشروح خبر: جلسه خوانش دستورالعمل اجرایی طرح نیمرخ محلات شهر تهران از سوی اداره پایگاه داده های اجتماعی و فرهنگی اداره کل مطالعات برگ...
آمایش شهری کتاب جدید اداره کل مطالعات
آمایش شهری کتاب جدید اداره کل مطالعات
مشروح خبر: به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران رضا فاتح از انتشار کتاب آمایش شهری خبر داد وگفت :...
اولویت های پژوهشی سال 95 اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اعلام شد
اولویت های پژوهشی سال 95 اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اعلام شد
معاون پژوهشی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از فراخوان اولویت های پژوهشی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در سال 95...
آرشیواخبار