اخبار ویژه اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

یکپارچه سازی داده های طرح رصد کیفیت زندگی در محله های شهر تهران
یکپارچه سازی داده های طرح رصد کیفیت زندگی در محله های شهر تهران
دکتر محکی ضمن اعلام این خبر افزود، با توجه به اتمام جمع آوری اطلاعات طرح رصد کیفیت زندگی در محله های شهر تهران، داده های حاصل از طرح در حال تجمبع، ...
جلسه شورای علمی رصد کیفیت زندگی برگزار شد
جلسه شورای علمی رصد کیفیت زندگی برگزار شد
معاون پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ضمن اعلام این خبر افزود: اداره کلّ مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مسئولیت تولید و تامین و پردازش و ب...
سامانه جامع نظرسنجی الکترونیک شهرداری تهران آماده  شد
سامانه جامع نظرسنجی الکترونیک شهرداری تهران آماده شد
نتیجه دو سال همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی با سازمان فناوری اطلاعات : نظرسنجی های شهرداری تهران پس از این به صورت ا...
 انتشار کتاب عادت به مطالعه در شهر تهران
انتشار کتاب عادت به مطالعه در شهر تهران
«عادت به مطالعه در شهر تهران»، نام تازه ترین کتابی است که اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منتشر کرده است. مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی، با اعلام این خبر افزود: «محتوای این کتاب، خ...
انتشار کتاب «نشانه شناسی شهری»
انتشار کتاب «نشانه شناسی شهری»
کتاب "نشانه شناسی شهری" منتشر شد. مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ضمن اعلام این خبر گفت: این کتاب که به سفارش اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران توسط دکتر مسعود کوثری ...
آرشیواخبار