اخبار ویژه اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

همکاری اداره کل مطالعات با مرکز آمار ایران در طرح رصد کیفیت زندگی
همکاری اداره کل مطالعات با مرکز آمار ایران در طرح رصد کیفیت زندگی
با توجه به اهمیت طرح رصد کیفیت زندگی، نمونه گیری، تدوین دستورالعمل آموزشی پرسشنامه، آموزش و نظارت اجرای طرح با همکاری پژوهشکده آمار (وابسته به مرکز...
آغاز طرح بزرگ و فراگیر رصد کیفیت زندگی
آغاز طرح بزرگ و فراگیر رصد کیفیت زندگی
دکتر علی اصغر محکی مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از آغاز جمع آوری اطلاعات طرح بزرگ و فراگیر رصد کیفیت زندگی، در اردیبهشت ماه سال 1394  خبر داد. به گفته دکتر محکی ، بر اساس برن...
برگزاری دومین جشنواره اتاف در سال94
برگزاری دومین جشنواره اتاف در سال94
دکتر حسن عماری معاون پژوهشی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری جشنواره ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی (اتاف) در سال 94 خبر داد. در اولین جلسه شورای علمی اتاف محتوای جشنوا...
آغاز گردآوری داده طرح «سنجش میزان رضایت شهروندان تهرانی از عملكرد شهرداري تهران در مناطق بیست و دو گانه
آغاز گردآوری داده طرح «سنجش میزان رضایت شهروندان تهرانی از عملكرد شهرداري تهران در مناطق بیست و دو گانه
حسن عماری معاون پژوهشی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی، از آغاز گردآوری داده طرح" سنجش میزان رضایت شهروندان تهرانی از عملکرد شهرداری تهران در مناطق 22 گانه" خبر داد. عماری افزود: با توجه به اهمی...
انتشار کتاب پژوهش های شهری (نمایه آثار و انتشارات اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی)
انتشار کتاب پژوهش های شهری (نمایه آثار و انتشارات اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی)
علی اضغر محکی مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از انتشار کتاب پژوهش های شهری نمایه آثار و انتشارات اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی خبر داد. وی در خصوص انتشار این کتاب افزود؛ کتا...