اخبار ویژه اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

انتشارکتاب  شهردانش محور
انتشارکتاب شهردانش محور
مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران  از انتشار کتاب " شهر دانش محور " خبر داد و افزود:  با توجه به اهمیت دانش محور بودن مدیریت شهر،  طی دهه اخیر،  مفاهیم ، نظریه ها والگوهای فراوانی ...
دومین اجلاس  اتاف در 20 آبان ماه 1394 برگزار گردید.
دومین اجلاس اتاف در 20 آبان ماه 1394 برگزار گردید.
دومین اجلاس ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی با عنوان" اتاف؛ 7 سال عملکرد و افق های آینده" در تالار ایوان شمس برگزار و از برترین های این حوزه در سه بخش مجزا تقدیر شد. در این اجلاس معاون امور اجتما...
برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد هشت ماهه سال 94 مناطق 22 گانه
برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد هشت ماهه سال 94 مناطق 22 گانه
جلسات ارزیابی عملکرد هشت ماهه سال 94 مناطق 22 گانه در اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی برگزار شد . جلسات ارزیابی عملکرد 8 ماهه مناطق 22 گانه در دو روز چهارشنبه مورخ 13/8/94 و شنبه 16/8/94 از...
دومین اجلاس  اتاف در 20 آبان ماه  برگزار می شود.
دومین اجلاس اتاف در 20 آبان ماه برگزار می شود.
مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری دومین اجلاس ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی با عنوان "اتاف؛ 7 سال عملکرد و افق های آینده" خ...
فعالیت های اداره مطالعات و سنجش افکار در سال 1394
فعالیت های اداره مطالعات و سنجش افکار در سال 1394
معاون هماهنگی و نظارت اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی از انجام تعداد قابل توجهی پژوهش، اثر بخشی، تالیف، ترجمه و نظرسنجی توسط اداره کل مطالعات در سال 1394خبر داد . رضا فاتح اضافه نمود: پایا...
آرشیواخبار