You are here: صفحه جاری: ادارات کل > اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی
01/28/2015 - چهارشنبه 8 بهمن 1393
controls_prev
controls_toggle
controls_next
info_toggle
playlist_toggle
a

کمينه اخبار ویژه اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی
همایش شهر و زندگی روزمره
همایش شهر و زندگی روزمره
محورهای همایش : 1- شهر ، دین و زندگی روزمره 2- شهر ، خرده فرهنگ و زندگی روزمره 3- روان شناسی ، شهر و زندگی روزمره 4- شهر و رسانه و زندگی روزمره 5- فلسفه ، شهر و زندگی روزمره ...
کتاب راهنمای بین المللی پژوهش گروه متمرکز توسط اداره کل مطالعات اجتماعی وفرهنگی منتشر شد.
کتاب راهنمای بین المللی پژوهش گروه متمرکز توسط اداره کل مطالعات اجتماعی وفرهنگی منتشر شد.
علی اصغر  محکی مدیرکل مطالعات اجتماعی وفرهنگی در خصوص انتشاراین کتاب  افزود؛ کتاب راهنمای بین المللی پژوهش گروه متمرکز ضمن معرفی مبانی «پژوهش گروه متمرکز» به عنوان یکی از روش های پژوهش کیفی، نحوه اجر...
پژواک محله، برترین ها را معرفی می‌کند
آیین پایانی نخستین جشنواره پژواک محله، شنبه دهم اسفند ماه در تالار ایوان شمس تهران برگزار می‌شود. علی اصغر محکی دبیر این جشنواره گفت: "پژواک محله" جشنواره ای است برای معرفی برترین پژوهش‌ها و اطلاع...
تدوین میثاق نامه در دومین کارگاه تخصصی هم اندیشی ناظران اتاف
تدوین میثاق نامه در دومین کارگاه تخصصی هم اندیشی ناظران اتاف
حسن عماری معاون اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از تدوین میثاق نامه در دومین کارگاه تخصصی هم اندیشی ناظران اتاف با هدف بازنگری در بینش و روش های نظارت بر اجرای این طرح ها خبر داد.


دکتر علی اصغر محکی
مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی
mahaki@tehran.iri
amahaki@gmail.com

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1391 - 1385
بازگشت به بالا ^