اخبار ویژه اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

کارگاه آموزشی  نیمروزه با عنوان  RTK
کارگاه آموزشی نیمروزه با عنوان " RTK "
معاون برنامه ریزی و خدمات علمی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ازبرگزاری کارگاه آموزشی RTK خبر داد. سید مرتضی حسینی ضمن اعلام...
مطالعه طرح تحول اجتماعی و فرهنگی در  محلات منطقه 12
مطالعه طرح تحول اجتماعی و فرهنگی در محلات منطقه 12
معاون پژوهشی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از طرح تحول اجتماعی و فرهنگی منطقه 12 خبر داد.دکتر حسن عماری ضمن اعلام این خبر گفت: اد...
اجرای طرح آمایش استعداد و قابلیت تاریخی و گردشگری در  محلات منطقه 12
اجرای طرح آمایش استعداد و قابلیت تاریخی و گردشگری در محلات منطقه 12
  طرح آمایش استعداد و قابلیت تاریخی و گردشگری در محلات منطقه 12 از سوی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به اجرا در خواهد آمد مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ضمن اعل...
انتصابات جدید در اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی
انتصابات جدید در اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی
علی اصغر محکی مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، طی حکمی آقای سید مرتضی حسینی را به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ريزي و خدمات علمي اداره...
انتشار کتاب  برنامه ریزی پایتخت های قرن بیستم
انتشار کتاب برنامه ریزی پایتخت های قرن بیستم
مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از انتشار کتاب " برنامه ریزی پایتخت های قرن بیستم " خبر داد. علی اصغر محکی ضمن اعلام این خبر افزود: گونه شناسی هفت گانه پایتخت شهرها، سا...
آرشیواخبار