مرکز خدمات اجتماعی منطقه 2

تاریخ راه اندازی: 3/7/85

مدیر مرکز: خانم پورکافی

خانه های کارآفرینی

نام خانه کارآفرینی

متراژ مترمربع(زمین)(زیربنا)

تاریخ راه اندازی

تعداد کارآفرینان

آدرس

بهرامی (ناحیه 2)

-

7/9/88

2 نفر

مرزداران – زیر پل یادگار-کوچه شقایق – مجتمع ورزشی بهرامی

شوشتری (ناحیه 6)

-

1/10/88

2 نفر

زنجان شمالی – نبش تقاطع بلوار گلها – شهید سیادت – مجموعه  ورزشی شوشتری

لشگری (ناحیه 9)

-

7/9/88

3 نفر

میدان بهرود – پارک پرواز – مجتمع ورزشی لشگری

گلپاد (ناحیه9)

-

1/9/88

2 نفر

یادگار امام – خ ایثار اول – خ امام زاده داوود – پارک گلپاد

تیموری (ناحیه 5)

-

در حال راه اندازی

-

ستارخان

واحدهای رشد مستقر در مراکز رشد

نام کارآفرینان
 (حقیقی یا حقوقی)

نوع کسب وکار و زمینه فعالیت

میزان اشتغال ایجاد شده

فضای دراختیار(متر مربع)

تاریخ آغاز فعالیت

مدیریت سرآمد ایرانیان

مشاوره و برگزاری دوره¬ها و سمینارهای آموزشی و مدیریتی

15 نفر مستقیم و غیر مستقیم  

10 مترمربع

88/3/1

داده پردازان نارون

ارائه خدمات مشاوره و طراحی نرم افزارهای کاربردی

14 نفر مستقیم و غیر مستقیم

10 مترمربع

88/4/16

پویا پژوهش نانو فناور

مشاوره، پژوهش و برگزاری دوره-ها و سمینارهای آموزشی در حوزه نانو

13 نفرمستقیم و غیر مستقیم

7 مترمربع

88/2/1

ارتباط با مرکز

آدرس: بزرگراه جلال آل احمد-اول بلوار جانبازان- بعد از پل آزمایش - معاونت اجتماعی منطقه2

تلفن: 6-44257992
فکس: 5-44249444