کانون ها

شیوه‌نامه  فعالیت و مدیریت  کانونهای اجتماعی سلامت محور
اداره کل سلامت

پیشگفتار

سلامت به مفهوم جامع آن شامل ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی  است.  برخورداري از زندگي سالم، مولد و هدفمند حقي همگانيست که مسئوليت تحقق آن بر عهدۀ همه نهادها و افراد جامعه و لازمه توسعه پايدار است. مدیریت شهری بر اساس مفهوم جامع و گسترده سلامت سعی کرده، تا با لحاظ‌نمودن اولویتها و کمک نخبگان در راستای سیاستهای کلان کشور از حداکثر ظرفیتهای شهرداری تهران برای ارتقای سلامت شهر و شهروندان بهره گیرد.

اداره کل سلامت به‌عنوان یکی از ادارات زیرمجموعه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با هدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق کاهش عوامل تهدیدکننده سلامت و با مد نظر قراردادن راهبردهای ایجاد محله‌های سالم، توانمندسازی جامعه و آموزش همگانی و ارتقای خدمات سلامت و همچنین توسعه شهری مبتنی بر شاخصهای سلامت، برنامه‌های متنوعی را با الگوبرداری و استفاده از تجارب اجرایی پروژه شهر سالم در دستور کار خود قرار داده است.

اداره کل سلامت سعی کرده تا ضمن فراهم‌نمودن بسترهای لازم برای ارائه خدمات سلامت در کلیه ابعاد آن به‌ویژه سلامت اجتماعی، برای دستیابی به اهداف از ظرفیت سازمانها، نهادها و عموم شهروندان نیز بهره گیرد. نگاه ویژه شهرداری تهران در مدیریت اخیر، تبدیل شهرداری از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی است و بر همین اساس نیز فعالیتهای حوزه سلامت شهرداری به‌صورت محله‌محوری برای کلیه شهروندان طراحی و اجرا گردیده است.

کانونهای اجتماعی سلامت محور

مشارکت شهروندان در مراحل مختلف یک برنامه ضمن ایجاد تعهد اجتماعی میزان موفقیت اجرایی برنامه را نیز افزایش می‌دهد. به همین منظور و با درک ضرورت و اهداف ذیل کانونهای اجتماعی سلامت‌ محور درکلیه محلات شهر تهران تشکیل یافته، فعالیت می‌کنند.

 

اهمیت وضرورت :

-  افزایش مشارکت مؤثر و کارآمد گروهی و تخصصی شهروندان، همراه با پویایی و خلاقیت برای توسعه ظرفیتها و مراکز خدمات اجتماعی و فرهنگی با کمک نیروها و استعدادهای مردمی

-  تقویت روحیه خودباوری ، اعتماد به‌نفس و تفاهم بین مردم و تشویق آنها در امر مشارکت داوطلبانه

-   تقویت روحیه تعاون و همکاری بین شهروندان به‌عنوان ساختار  مشورتی واجرایی

-  هدایت و مدیریتفعالیتهای مشارکتی شهروندان به‌منظور مشارکت دراجرای برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی شهر تهران

 

هدف کلی :

افزایش مشارکتهای داوطلبانه شهروندان در عرصه‌های مختلف مدیریت شهری به‌ویژه حوزه امور اجتماعی وفرهنگی

 

اهداف جزئی:

-        تلاش و فعالیت جهت تشکل‌یابی، انتظام، هم‌گرایی، هم‌اندیشی و هم‌کوشی در مسیر طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی

-        غنی‌سازی اوقات فراغت شهروندان از طریق تدوین و اجرای برنامه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی، گردشگری، تفریحی، مذهبی و غیره

-         ارتقای سطح مهارتهای اجتماعی اعضای کانون در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی به‌خصوص در حوزه سلامت

-        توسعه همکاریهای بین بخشی در راستای برنامه‌های مرتبط بافعالیت کانونها

-        شناخت توانمندیهای شهروندان و ظرفیتهای بالقوه فرهنگی- اجتماعی محله

-        سازماندهی و مدیریت بهینه شهروندان در عرصه‌های مختلف مشارکت‌جویی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی

-        تقویت روحیه نشاط، شادابی و امید به زندگیدر شهروندان از طریق جلبمشارکت آنها در فعالیتهای اجتماعی

-        شناخت و ترویج مبانی نظری حقوق و تکالیف شهروندی و قواعد اجتماعی زندگی شهری

-        تقویت روحیه جمعی وایجادهمبستگی اجتماعی

تعریف کانون :

کانونموسسه‌ای غیردولتی، غیرتجاری، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که به استناد ماده 111 برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران در حوزه سلامت تشکیل شده،در چارچوب «شیوه‌نامه فعالیت کانونها» فعالیت می‌کند.

1.      نام کانون .................. محله ................... است که به اختصار دراین اساسنامه کانون ............... نامیده می‌شود و مفاد آن پس از تصویب معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه .......... لازم‌الاجرا خواهد بود.

2.      اهداف کانون

.................................................

.................................................

..................................................

..................................................

3.      کانون تابع برنامه‌های معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است و با هماهنگی و نظارت  اداره کل سلامت فعالیت می‌‌کند.

 

 

 

 

 

نحوه تأسیس و فعالیتهای کانون

1-   طرح موضوع

2-   تکمیل فرم پیشنهاد تأسیس کانون (فرم شماره 1)

3-    تأیید معاون امور اجتماعی و فرهنگی

4-    تأئید اداره کل سلامت

5-   فراخوان جذب و عضوگیری اولیه

تبصره : عضوگیری و ثبت نام از اعضاء، مطابق با تکمیل پرونده ثبت نام در سامانۀ اطلاعات و آمار اداره کل سلامت ، تکمیل فرمهای خاص هر کانون و صدور کارت عضویت  انجام می‌گیرد.

6-   برگزاری نشست عمومی

نشست عمومی با حضور اعضاء کانون و دبیران کانوندر سه سطح محله، منطقه و شهر تهران در ابتدای تأسیس  کانون، هنگام برگزاری انتخابات و موارد مورد توافق اعضاء  تشکیل جلسه می‌دهد.

-         نشست عمومی اعضای کانون در سطح محله: این نشستبا عضویت اعضای کانون در سطح محله و با نظارت مسئول خانه سلامت محله برگزار می‌گردد.

-         نشست عمومی اعضای کانون در سطح منطقه: این نشست با عضویت دبیران محلات، کارشناس مربوطه در منطقه، کارشناس اداره کل سلامت و مدیر سلامت منطقه برگزار می‌گردد.

-         نشست عمومی اعضای کانون در سطح شهر تهران: این نشست با عضویت دبیران مناطق 22 گانه و کارشناس اداره کل سلامت برگزار می‌گردد.

اهم وظایف:

-         مرور خط مشی  فعالیتهای کانون

-         همکاری و نظارت بر تهیه و ارائه گزارش  فعالیتها انجام‌شده و برنامه‌های آتی کانون

-         انتخاب دبیر کانون در سطوح مختلف

-         برقراری ارتباط با  اعضاء ، تبادل نظر و انتقال تجربیات

تبصره: برگزاری نشستهای تخصصی در هر کانون در بازه‌های زمانی مشخص و فراخور نیاز کانون و با فراخوان اداره کل سلامت و یا ادارات سلامت مناطق 22 گانه برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد.

7-    انتخاب دبیر کانون در سطوح محله، منطقه و دبیر کل

دبیر کانون: دبیر کانون با برگزاری انتخاباتو نظارت ادارات سلامت مناطق 22 گانه و اداره کل سلامت از بین اعضایکانونبه مدت2 سال انتخاب و (مطابق فرم شماره 2) به اداره سلامت منطقه معرفی می‌شود؛پس از برگزاری جلسه انتخابات، صورتجلسه آن (مطابق با فرم شماره 3) به اداره کل سلامت ارسال می‌گردد.

 

تبصره:چنانچه در هر یک از سطوح (محله، منطقه و دبیر کل) از تاریخ 1/7/1393 لغایت 31/3/1394 دبیری انتخاب گردیده است دیگر نیازی به برگزاری انتخابات مجدد نیست.

شرایط عمومی عضویت در کانون :

-         تابعیت جمهوری اسلامی ایران

-         دارابودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی و فرهنگی

-         مشارکت‌جو و فعال در عرصه سلامت

-         تمایل به انجام فعالیتهای داوطلبانه

-         اختصاص زمان مورد نیاز جهت فعالیت در کانون

-         بومی محله یا منطقه ( محل زندگی و یا محل کار در آن محله یا منطقه باشد)

-         آگاه به شیوه‌نامۀ فعالیت کانونها

-         تکمیل فرم عضویت

تبصره : شرایط اختصاصی عضویت در کانون در در بخش پیوست آورده شده است.

 

 انواع عضویت در کانون به شرح زیر است:

عضویت پیوسته: شکلی از عضویت است که داوطلب به‌ طور دائم در کانون مشغول به فعالیت است.

عضویت وابسته:: شکلی ازعضویت است که داوطلب تنها فرم عضویت را تکمیل نموده، از خدمات کانون استفاده می‌کند و بر حسب ضرورت و در مواقع خاص به‌صورت فعال عمل می‌کند.

عضویت افتخاری:شکلی ازعضویت است که در آن افرادی نظیر کارشناسان، حامیان، محققان، خیّرین، متخصصان و دست اندرکاران یا علاقمندان به‌صورت افتخاری باکانون همکاری کرده، به پیشبرد اهداف آن کمک می‌نمایند.

وظایف کانونهای  اجتماعی سلامت‌محور

-         ایجاد بستر مناسب برای جلب مشارکت داوطلبانهشهروندانو توسعه همکاریهای بین بخشی

-          برقراری ارتباط با ذینفعان و خدمت‌دهندگان حوزه‌های تخصصی فعالیت کانونها

-         همکاری برای تحقق اهداف و اجرای برنامه‌های حوزۀ فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، به‌ویژه حوزه سلامت

-         همکاری در تهیه و توزیع اقلام آموزشی

-         استفاده از توان علمی، تخصصی و آموزشی اعضای نخبه در ارتقای سلامت جامعه

-         برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و تفریحی به اعضاء

-         جمع‌بندی نظرات اعضاء در مورد طرحها، برنامه‌ها و مسایل جاری حوزه سلامت

-         ایجاد پل ارتباطی بین شهروندان و متولیان مدیریت شهری به منظور تحقق اهداف کانونها

-         ایجاد کارگروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف کانونها

-         مشارکت در اجرای برنامه‌های مناسبتی

-         تعامل با رسانه‌های دیداری و شنیداری در کلیه سطح با هدف معرفی فعالیتهای کانون

وظایف اداره سلامت منطقه

به‌منظور فراهم‌آوردن زمینه مشارکت برای اعضای کانونها،ادارۀ سلامت منطقهعهده‌دار وظایف ذیل است:

-         نظارت بر شکل‌گیری،حسن اجرای فعالیتهای اجرایی کانونها و حمایت از آنها

-        ارائه پیشنهادهای اجرایی برای پیشبرد اهداف وطرحهای ارائه شده توسط کانونها

-    اعلام فراخوان و انجام تبلیغات برای جذب اعضای جدید درکانونها

    -   برگزاری جلسات دوره‌ای ومستمر با دبیران محله‌ای واعضای کانونها

-  کمک به شناسایی ظرفیتها، امکانات ومنابع مورد نیاز کانونها در محلهبرای اجرای برنامه‌های هنری، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و ....

-  توجیه دبیرانمحله‌ای کانونها و کارشناسان حوزه سلامت برای اجرای برنامه‌های کانونها

    -  پشتیبانی ازاجرای برنامه‌ها و هماهنگی برای انجام فعالیتهای کانونها

-  معرفی دبیران منطقه‌ای به اداره کل سلامت، شورایاریها وسازمانهای همکار 

-  جمع‌بندی گزارشها وصورتجلسات کانونها وارسال منظم آنها به اداره کل سلامت

-  برگزاری میزگردها، جلسات تبادل نظر و مشورتی و بکارگیری نیروهای مردمی در سطوح مختلف حوزه سلامت بر اساس توانائیهای آنها در امور مدیریت محله

-  آموزش شهروندان به‌منظور ارتقای سطح آگاهیهای آنها

-        برنامه‌ریزی برای مشارکت فعال شهروندان داوطلب در فعالیتهای گروهی

-        تکریم، تشکر و قدردانی دوره‌ای از دبیران و اعضای کانونها

-        اجرای دستورالعملهای تخصصی فعالیت کانونها

تبصره :پس از تشکیل کانون مطابق شیوه‌نامه، اداره سلامت منطقه می بایددر اسرع وقت  گزارش کامل از مراحل تشکیل هر کانون را به انضمام فرمهای مربوطه به اداره کل سلامت ارسال کند.

 وظایف اداره کل سلامت

-        تدوین سیاستها ودستورالعملهای اجرایی مربوط به راه‌اندازی، نحوۀ فعالیت و مدیریتکانونها وابلاغ آنها به مناطق 22گانه برای اجرا

-        برنامه‌ریزی در راستای توانمندسازی اعضای کانونها

-        ایجاد زمینه مناسب در راستای گسترش همکاریهای بین بخشی و فرابخشی

-        برنامه‌ریزی ونظارت برفعالیتهای اجرایی مناطق در حوزه راه‌اندازی وانجام فعالیت کانونها

 

فعالیت دبیرخانه منطقه‌ای کانونهای اجتماعی سلامت‌محور

-        به‌منظور راه‌اندازی دبیرخانه کانونهای اجتماعی سلامت‌محور، مناطق می‌باید فضایی را به آن اختصاص دهندو امکاناتنرم‌افزاریوسخت‌افزاریموردنیازِفعالیتکانونها را فراهم سازند.

-        دبیرخانه می‌باید از اعضا، برنامه‌ها وفعالیتهای کانونها بانک اطلاعاتی تهیه کند.( اطلاعات مربوط به اعضای کانونها، صورتجلسات، گزارشهای اجرایی، برنامه‌ریزیهای آتی، اطلاعات ذینفعان، مشخصات نهادهای و ساختارهای دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع فعالیت هر کانون و ...)

- درنظر گرفتن مکانی برای برگزاری نشستهای عمومی و تخصصی کانونهابا هدف آشنایی با یکدیگر و استفاده از پتانسیل اعضای همه کانونها

-        برگزاری جلسات کانونها با دبیران، کارشناسان مربوطه، نمایندگان سازمانهای دولتی و غیردولتی و سازمانهای مردمی (NGO)در راستای پیشبرد اهداف کانونها

انتخاب ومعرفی دبیر کانون در سطوح محله، منطقه و دبیر کل

-         پس از تشکیل کانونها و عضوگیری و درنظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاصی، انتخابات بامشارکت اعضای کانون درسطح محله‌ای برگزار و فردی از آنها با اکثریت آرا به‌عنوان دبیر محله‌ای انتخاب می‌گردد.

-         پس از انتخاب دبیران محله‌ای ودرنظرگرفتن شرایط عمومی و اختصاصی، انتخابات با مشارکت دبیران محله‌ای، در سطح منطقه برگزار و فردی از آنها با اکثریت آرابه‌عنوان دبیرمنطقه‌ای انتخاب می‌گردد.

-         پس از انتخاب دبیران منطقه‌ای ودرنظرگرفتن شرایط عمومی و اختصاصی، انتخابات با مشارکت دبیران منطقه‌ای درسطح مناطق 22گانه شهر تهران برگزار و فردی از آنها با اکثریت آرا به‌عنوان دبیرکل انتخاب می‌گردد.

 

شرایط عمومی داوطلبین دبیری کانون

-         فرد داوطلب می‌باید عضو پیوسته یا وابستۀکانون بوده و دارای کارت عضویت باشد

-         محل زندگی یا کار فرد داوطلب می باید در آن محله یا منطقه قرار داشته باشد

-         برای فعالیت در کانون اوقات فراقت داشته باشد

-         حداقل تحصیلات برای دبیران محله‌ای و منطقه‌ایدیپلم و برای دبیر کل کارشناسی است

-         با مفاهیم اولیه فعالیتهای اجتماعیآشنا باشد

-         در انجام فعالیتهای داوطلبانهروحیه مشارکت پذیری داشته باشد

-         مسئولیت‌پذیر و در انجام وظایف محوله متعهد باشد

-         فرد داوطلب در ابتداباید فرم کاندیداتوری ( فرم شماره 3) خود را تکمیل و پس از تأیید اعضای حاضر در جلسه و مسئولان ادارات سلامت مناطقدر انتخابات شرکت کند
تبصره: شرایط اختصاصیداوطلبین دبیری هر کانون در بخشپیوست تعریف شده است.

شرایط عمومی برگزاری انتخابات

-         حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات،اطلاع‌رسانی جامع  به دبیران و افرادی که حضورشان در انتخابات الزامیست صورت پذیرد.

-         برای برگزاری انتخابات حضور دوسوم اعضاء الزامیست.

-         در ابتدای جلسه انتخابات کاندیداها می‌باید خود را معرفی کرده و رزومه‌ای از خود به حضار ارائه دهند.

-         در جلسه انتخابات دبیر محله‌ای حضور نماینده اداره سلامت منطقه، درجلسه انتخابات دبیر منطقه‌ای حضور مدیر سلامت منطقه و درجلسه انتخابات دبیر کل،حضور کارشناس اداره کل سلامت الزامیست.

-         نمایندگان شهرداری تهران که در جلسه حضور دارند، حق هیچگونه دخالتی در روند اجرایی انتخابات نداشته، صرفاً بر روند اجرای انتخابات نظارت می‌کنند.

-         فرد منتخب می باید یک بعلاوه 50 درصد آراء حاضرین را بدست آورد.

-         در پایان جلسه انتخابات فرم شماره4 تکمیل و پیوست صورتجلسه به اداره کل ارسال گردد.

 

  وظایف دبیرکانون

-         جلب مشارکت شهروندان و توسعه همکاریهای بین بخشی 

-         برگزاری و اداره جلسات مربوط به کانون

-         هماهنگی با مسئولان  حوزه سلامت منطقه برای اجرا کلیه طرحها و انجام فعالیتهای کانون

-         تهیه بانک اطلاعاتی از امکانات و منابع در محله و تجارب، استعدادها وتوانمندیهای اعضای فعال

-          شناسایی افراد خبره وکارآمد و استفاده از پتانسیل آنها در پیشبرد اهداف کانون

-         انجام مکاتبات، تهیه وتنظیم گزارش فعالیتهای کانون و ارسال به اداره سلامت منطقه

-          جمع‌آوری صورتجلسات، پیگیری وپاسخگویی به برنامه‌های ابلاغی

-           برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی برنامه‌ها و طرحهای مصوب وایجاد هماهنگی بین اعضاء در راستای تحقق طرحها و برنامه‌ها

-         حضور فعال و مؤثر در مجمع عمومی و جلسات کانونها و ارائه گزارشهای مستمر

-          عضوگیری برای کانون و ساماندهی در قالب کارگروههای پیشنهادی

 

بازگشت