03/31/2015 - سه شنبه 11 فروردين 1394
کمينه باغ موزه زندان قصر

 باغ موزه زندان قصر

زیربنا : 14900 متر مربع

محوطه سازی : 88000 متر مربع

آدرس : خیابان شریعتی ، خیابان پلیس ، باغ موزه زندان قصر

 


بازگشت

کمينه باغ موزه زندان قصر
کمينه روزنامه های کشور
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1391 - 1385
بازگشت به بالا ^