باغ موزه زندان قصر

 باغ موزه زندان قصر

زیربنا : 14900 متر مربع

محوطه سازی : 88000 متر مربع

آدرس : خیابان شریعتی ، خیابان پلیس ، باغ موزه زندان قصر

 


بازگشت

باغ موزه زندان قصر