کمينه

اهم اقدامات انجام شده معاونت فناوری اطلاعات اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری سال 13911. راه اندازی سامانه سنجش عدالت در سلامت شهر تهران

2. راه اندازی سامانه نظارت تصویری

3. راه اندازی سامانه ثبت نام  کانونهای 7 گانه  شکوفا ( شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات )

4. راه اندازی ویدئو کنفرانس  (US)

5. آموزش پرتال محلات  جهت مدیران فناوری اطلاعات.

6. برگزاری دومین جشنواره ساب پرتال محلات و اولین مجموعه جشنواره های شکوفا در برج میلاد.

7. راه اندازی سرور آنتی ویروس ساختمان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی.

8. تالیف کتاب نقشه راه  کانونهای 7 گانه شکوفا با همکاری دبیران علمی

9. رونمایی و راه اندازی سرور کانون بازی های رایانه ای ( game.tehran.ir)

10. نظارت و حضور در همایش های محلی ، منطقه ای و 7 گانه مجموعه جشنواره های شکوفا.