کمينه

اهم اقدامات انجام شده معاونت فناوری اطلاعات اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری سال 13901.  تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و برگزاری 12 جلسه .

2. تغییر پوسته و طراحی ساب پرتال معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.

3.تجهیز و راه اندازی 238 خانه IT  در قالب سرای محله

4. تالیف کتاب مجموعه جشنواره های شکوفا ( شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات)

5. بررسی صلاحیت علمی مدیران خانه های فناوری اطلاعات معرفی شده  جهت ایجاد دسترسی به ساب پرتال محله .

6. PMتجهیزات سخت افزاری و شبکه داخلی  و به روز رسانی تجهیزات سخت افزاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ( مانیتور، کامپیوتر، پرینتر )

7. راه اندازی سامانه های مدیریت محله :

1-7 نیم رخ محله

2-7      پژوهشگر محله

3-7  هم اندیشی محله

4-7تهران تیوب

5-7 دانشنامه محلات

6-7 گردشگری مجازی

7-7 کتابخانه الکترونیکی

8-7 باشگاه چاقی

9-7    سامانه پشتیبانی

 

8- شرکت در همایش و نمایشگاهها

1-8 حضور در  اولین همایش نشست مدیران محله های شهر تهران ( برج میلاد - خرداد 90)

2-8 مراسم رونمایی سامانه های مدیریت محله با حضور شهردار تهران ( ایوان شمس - تیر ماه 90)

3 -8 حضور در جشنواره شعبانیه ( بوستان آزادگان - شهریور 90)

4-8 حضور در پنجمین نمایشگاه رسانه دیجیتال ( مصلی - مهر 90)

5-8 حضور در همایش شهرداران کلانشهر ها و نمایشگاه سرای محله نمونه ( ساختمان آدینه - آبان 90)

6-8 برگزاری کارگاه آموزشی ساب پرتال محله های شهر تهران ( تالار ایوان شمس- آذر 90 )

7-8 برگزاری اولین نشست معاونین اجتماعی و فرهنگی و برنامه ریزی و توسعه شهری مناطق 22 گانه در خصوص ساب پرتال محلات شهر تهران( تالار ایوان شمس- آذر ماه 90)

8-8 حضور در نمایشگاه همایش فصلی مدیران ( برج میلاد - دی ماه 90)

9-8 برگزاری اولین جشنواره ساب پرتال محله شهر تهران( برج میلاد- اسفند 90)