معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران


مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی : مجتبی عبدالهی

تاریخ تولد: 1345/9/12

محل تولد: تهران

تحصیلات :

کارشناسی مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

دکتری علوم سیاسی گرایش مطالعات بین الملل (منطقه ای)

مقالات  :

  •  Surveying the influence of psychological empowerment on employees’ performance (Case study: urban services assistance in Tehran Municipality)
  • European Journal of Scientific Research    2013
  • Impact Factor=0.736

  • The effect of Zionist lobby on America's foreign policy towards the Islamic Republic of Iran
  • JOURNAL OF POLITICS AND LAW       2016
  • Impact Factor=1.29

  • Relationship of entrepreneurial orientation and company performance: Role of differentiation strategy and innovativeness performance
  • International Journal of Advanced Biotechnology and  Research     2016
  • Impact Factor=1.91
  •  

 

کتاب   :

فرصت های جهان اسلام                                      شماره شابک :9-162-383-600-978

 

مسئولیت های شهرداری:

·        مدیر کل پشتیبانی شهرداری تهران

·        مدیر عامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی

·        شهردار منطقه 7 تهران

·        شهردار منطقه 20 تهران

·        معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران

·        معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

 

مسئولیت های اجرایی :

·        مدیر کل بنیاد تعاون سپاه

·        مدیریت آژانس های مسافرتی بنیاد مستضعفان

 

سایر مسئولیت ها:

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی