ارتباط باما

تهران- میدان گلها بزرگراه شهید گمنام ابتدای بزرگراه کردستان  

 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اداره کل سلامت
کدپستی :1438614151 

تلفن : 96021651

نمابر : 84312405

email: salamat-ejtemaei@tehran.ir

http://salamat.tehran.ir
سامانه پیام کوتاه : 13700000816