ارتباط باما

تهران- میدان گلها بزرگراه شهید گمنام ابتدای بزرگراه کردستان  

 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اداره کل سلامت

تلفن : 9 -  88630987 

96021651

نمابر : 84312405

email: salamat-ejtemaei@tehran.ir

http://salamat.tehran.ir
سامانه پیام کوتاه : 13700000816