ارتباط باما

تهران- میدان گلها بزرگراه شهید گمنام ابتدای بزرگراه کردستان  

 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اداره کل سلامت
کدپستی :1438614151 

تلفن : 96021651

نمابر : 84312405

email: salamat-ejtemaei@tehran.ir

http://salamat.tehran.ir
سامانه پیام کوتاه : 13700000816


خانم نصیری 96021651
آقای امیری 96021658
آقای عباسی 96021657
خانم کبیری 96021654
خانم شریعت 96021667
خانم رسام 96021660
آقای صفری 96021655
آقای داودی 96021671
خانم مرادی 96021663
خانم خرقانی 96021665
خانم بیدمشگی پور 96021661
خانم بارانی 96021664
خانم لتکایی 96021670
خانم پورمحمدسخا 96021651
آقای مالکی 96021656
خانم محمدپور 96021652
خانم نوروزیان 96021662
خانم شعیبی 96021659
آقای رحمانی 96021673
خانم زیبایی 96021675
خانم گل باطن 96021668
خانم هوشیار پارسیان 96021653
خانم جلالی 96021669
آقای اسماعیلی محجوب 96021672