ارتباط با ما

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی :

تلفن :

96021500 - 021

شماره پیامک :

 30004226

پست الکترونیک :

 info@farhangi.tehran.ir

نشانی :


تهران - ابتدای اتوبان کردستان - تقاطع اتوبان شهید گمنام , ساختمان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

width:150px; height:150px;