تهران شهر بدون دخانیات

با توجه به افزایش مصرف مواد دخانی، شورای اسلامی شهر تهران طرح شهر بدون دخانیات را در سال1389 تصویب و شهرداری تهران را به عنوان مجری این طرح معرفی نمود. این برنامه که مبتنی بر استراتژی های سازمان جهانی بهداشت می باشد در نظر دارد با بررسی دانش، نگرش و عملکرد شهروندان تهرانی در مورد مصرف دخانیات، وضع موجود را بررسی و بر اساس این یافته ها مدلهای اجرائی مداخله های جامعه محور را برای کنترل مصرف دخانیات طراحی و اجرا نماید.

اهم اهداف:

- ارتقاء سلامت شهروندان از طریق کاهش مصرف مواد دخانی

- بالا بردن آگاهیهای عمومی در خصوص شناخت مضرات استعمال مواد دخانی

- دسترسی آسان به راهنمایی و مشاوره جهت پیشگیری از استعمال دخانیات

- سازماندهی وجلب مشارکت مردم به منظور ارتقای سطح فرهنگ سلامت در محله های شهر تهران   -

- استفاده از نیروهای مردمی درمحلات شهر تهران  جهت اجرای موثر قوانین کنترل دخانیات برای ایجاد محله بدون دخانیات .

- توسعه  فرهنگ منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی

در راستای اجرایی نمودن این طرح فعالیتهایی ذیل صورت پذیرفته است:

 -  تشکیل کارگروههای تخصصی کمیته شهر بدون دخانیات

- تهیه ،ابلاغ و اجرای دستورالعمل پارکهای بدون دخانیات

- تشکیل و ساماندهی 374 کانون پیشگیری از استعمال دخانیات (پاد) در محلات شهر تهران 

- برگزاری دوره های آموزشی و ارائه مشاوره های ترک دخانیات برای شهروندان

 - تهیه و توزیع اقلام آموزشی