رزومه مدیرکل سلامت

زینب نصیری 
مدرک تحصیلی :
- کارشناسی مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی
- کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی
- دریافت گواهی استعدادهای درخشان دانشگاه علامه طباطبایی(۱۳۸۸ )
- دانشجوی دکتری جامعه شناسی( بررسی مسائل اجتماعی ایران) دانشگاه آزاد اسلامی
سوابق مدیریتی :
- مددکار اجتماعی داوطلب در کانون اصلاح و تربیت دختران، خیریه حضرت سکینه (س ) و اعزامی به بم ۸۲-۸۶
- مسئول واحد مددکاری سرای احسان کهریزک ( موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی) ۸۵-۸۶
- کارشناس اداره کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران ۸۶-۸۷
- مدیر اجتماعی و فرهنگی ناحیه ۳ منطقه ۱۴  از سال ۸۷ تا ۹۳
- دبیر شورای امربه معروف و نهی از منکر و دبیر ستاد اقامه نماز شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۱۴  از سال ۸۷ تا ۹۳
- رئیس اداره آسیب های اجتماعی منطقه ۱۴ از سال ۹۳ تا ۹۴
-معاون توسعه رفاه و مشارکت های اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از سال 94 تا 96
سوابق علمی :
- دریافت تقدیر نامه جهت تلاش در خصوص مشاوره و تدوین مقالات علمی و کارکردهای اجتماعی در راستای ارتقای مهارتهای تخصصی مراکز مشاوره از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (۱۳۸۵)
- مقايسه جامعه پذيري نوجوانان بهنجار با نوجوانان نابهنجار شهر تهران( ۱۳۸۴ )
- بررسی شرایط خانوادگی نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیت(۱۳۸۵)
- بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر میزان رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار(۱۳۸۷)
- نقش حرفه مددكاري اجتماعي در كار با كودكان آسيب ديده(۱۳۹۱)
- بررسی تاثیر متقابل سرمایه اجتماعی و دولتهای محلی بر یکدیگر: مروری بر نظریه ها و تجارب جهانی(۱۳۹۲)
- دموکراسی،حکومت محلی و مدیریت محله(۱۳۹۲ )
- تحلیلی بر وضعیت کالبدی و کارکردهای اجتماعی-اقتصادی بازار تهران(۱۳۹۲)
- گونه شناسی در علوم اجتماعی(۱۳۹۳)
- نقش شیوه های تربیتی خانواده ومدرسه برمیزان گرایش دانش آموزان به رفتارهای وندالیستی( ۱۳۹۳ )
-  بررسی عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی(۱۳۹۳)
- بررسی و تبیین  جامعه شناختی  پدیده وندالیسم در بین جوانان ۱۵ تا ۲۵ سال شهرستان دره شهر(۱۳۹۴)