نباید در امور دینی متولی گری کرد مدیرعامل برج میلاد:
نباید در امور دینی متولی گری کرد
مدیرعامل برج میلاد گفت: در مراسم های مذهبی و دینی    دستگاه ها نباید ورود و متولی گری کنند . 
بازدید سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از رویداد فرهنگی عطرسیب
بازدید سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از رویداد فرهنگی "عطرسیب"
علی اعطا ، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در آخرین ساعت برگزاری رویداد  " عطرسیب "  از این رویداد فرهنگی بازدید کرد .
 حضور پر رنگ کودکان و نوجوانان در رویداد عطر سیب / رویارویی هنرمندان دهه های مختلف برای نشان دادن فرهنگ عاشورایی عضوهیات رئیسه شورای شهر تهران مطرح کرد:
حضور پر رنگ کودکان و نوجوانان در رویداد عطر سیب / رویارویی هنرمندان دهه های مختلف برای نشان دادن فرهنگ عاشورایی
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران حضور پر رنگ کودکان و نوجوانان را در هفدهمین رویداد عطر سیب به دلیل راه اندازی حسینیه کودک را یکی از جاذبه های این نمایشگاه دانست .
انطباق کامل برنامه های رویداد عطر سیب با وظایف شهرداری تهران در حوزه اجتماعی مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران مطرح کرد:
انطباق کامل برنامه های رویداد "عطر سیب" با وظایف شهرداری تهران در حوزه اجتماعی
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران گفت:هفدهمین رویداد "عطر سیب" کاملا منطبق با وظایف مصوب شهرداری تهران در حوزه فرهنگی و اجتماعی است .
مدیحه سرایی حاج مهدی میردامادی در ساعات پایانی رویداد  فرهنگی عطرسیب
مدیحه سرایی حاج مهدی میردامادی در ساعات پایانی رویداد فرهنگی "عطرسیب"
هم اکنون مجلس مدیحه سرایی با حضور حاج مهدی میردامادی در رویداد عطر سیب در حال برگزاری است .
توجه به ابعاد مغفول مانده هنر عاشورایی در عطر سیب مدیر آموزش معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری عنوان کرد:
توجه به ابعاد مغفول مانده هنر عاشورایی در "عطر سیب"
مدیر آموزش معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری گفت: در رویداد فرهنگی "عطر سیب" به موضوعات مغفول هنری فرهنگ عاشورایی پرداخته شده است .
در رویداد فرهنگی عطر سیب هیچ فردی دست خالی برنمی گردد مشاورعالی شهردار تهران:
در رویداد فرهنگی "عطر سیب" هیچ فردی دست خالی برنمی گردد
مشاور عالی و مدیر کل دفتر شهردار تهران تاکید کرد: برگزاری فضاهایی مانند رویداد کارآفرینی زنان و تولید ملی با توجه به فضای اقتصادی حاکم در کشور ضرورت دارد .
آرشیو...

نمايشگاه عطر سيب