اولین جلسه اعضای شورای بسیج در سال 97

اولین جلسه اعضای شورای بسیج در سال 97
تاریخ ایجاد: 02:41 - 1397/3/7

به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج مستضعفین معاونت اممور اجتماعی و فرهنگی اولین جلسه اعضای شورای حوزه و فرماندهان پایگاه های تابعه در روز هفتم خرداد ماه برگزار گردید.در این جلسه احکام پایگاه بسیج خواهران این معاونت به ایشان تقدیم گردید.


print