ششمین جلسه اعضای شورای حوزه

ششمین جلسه اعضای شورای حوزه
تاریخ ایجاد: 01:17 - 1395/9/21

به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج مستضعفین معاونت امور و فرهنگی ششمین جلسه از جلسات شورای مرکزی حوزه بسیج مستضعفین معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در محل سالن آسمان این معاونت برگزار گردید.در انتهای جلسه نیز بمناسبت هفته بسیج از اعضای شورای مرکزی حوزه و فرماندهان و اعضای حوزه بسیج خواهران حوزه نیز تقدیر بعمل آمد


print