برگزاری سلسله نشست های چراغ خانه

برگزاری سلسله نشست های چراغ خانه
تاریخ ایجاد: 11:59 - 1396/7/27

به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج مستضعفین معاونت امور اجتماعی و فرهنگی،دومین نشست از سلسله نشست های چراغ خانه با موضوع ارتباط موثر خانواده در سالن اشراق ایوان شمس این معاونت برگزار گردید


print