بازنگری در سند راهبری آموزش های شهروندی شهرداری تهران

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداری تهران گفت: سند راهبری آموزش های شهروندی شهرداری تهران با توجه به تغییر رویکردهای مدیریت شهری در دوره جدید، بازنگری و بازتعریف می شود.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، صد سی و چهارمین نشست شوراي راهبري آموزش‌هاي شهروندی و نخستین نشست شورای جدید با حضور معاون امور اجتماعی شهرداری تهران، مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران و اعضای این شورا در سالن کنفرانس ساختمان معاونت  امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.

ولی الله شجاع پوریان معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداری تهران در این  نشست، ایفای نقش تسهیل گری به جای تصدی گری، افزایش مشارکت اجتماعی و بازگشت باید به وظایف ذاتی شهرداری را ضروری دانست و افزود: باید به وظیفه اصلی خود در جهت فرهنگ سازی در عرصه های مختلف، آموزش شهروندی، ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد بپردازیم.

وی عنوان کرد: بناداریم با بهره گیری از نظرات اساتید، متخصصین و صاحبنظران دانشگاهی و تجربیات کارشناسان زبده در داخل مجموعه شهرداری برای قرارگرفتن در ریل اصلی استفاده کنیم و برگزاری نشست های شوراهای راهبردی نیز در این راستاست.

شجاع پوریان اظهار داشت: ما از مجموعه نخبگان کشوری دعوت کرده ایم تا ضمن غنی سازی محتوای برنامه هایمان، در جهت پرکردن خلأهای موجود و تصحیح فرآیندها و زیرفرآیندها گام برداریم. بنابراین بنا شده در تمام بخش ها شورای راهبردی تشکیل شود. البته در برخی از مجموعه ها این شورا وجود داشته که با توجه به تغییر رویکردهای مدیریت شهری در دوره جدید، نیازمند بازنگری جدی است.

وی تاکید کرد: ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی، توجه به اخلاق شهروندی، بهبود فرهنگ رانندگی و ترافیک، رعایت حق همسایگی و آپارتمان نشینی، احترام و تکریم شهروندان اعم از سالمندان، زنان، کودکان و...از جمله ماموریت های ماست که باید آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه را پر رنگ و اجرا کنیم.

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداری تهران با اشاره به اهمیت طرح تفکیک زباله و ضرورت آموزش به مردم گفت: شهرداری تهران سالانه مبلغ هنگفتی را برای جمع آوری پسماند صرف می کند و روزانه 9 هزار تن زباله مخلوط در کهریزک امحاء می شود. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته  از زباله به عنوان طلای سیاه یاد می شود و در کشورهای توسعه یافته قریب به 80 درصد از انواع پسماندها بازیافت می شود و از این طریق آسیب کمتری به زیست بوم و محیط زیست طبیعی وارد می آید.

وی با تاکید بر لزوم آموزش به شهروندان در جهت کاهش تولید زباله و تفکیک زباله خشک و تر از مبدأ، گفت: موضوع تفکیک پسماند از مبدا نقش زیادی در تولید زباله دارد که امروزه به عنوان یک مشکل اساسی در این حوزه نمود پیدا کرده و لازم است در این زمینه با فرهنگ سازی این موضوع را در شهر اجرایی کرد تا حجم زباله ها کاهش یابد.

شجاع پوریان، با تاکید بر لزوم تلاش در جهت ارتقای فرهنگ شهروندی از طریق آموزش و فرهنگ سازی، خواستار انتشار مباحث مطروحه در این شورا در قالب کتابچه های گفتگوهای شهری شد.

مرتضی توکلی مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران نیز در خصوص تاریخچه و روند فعاليت شوراي راهبردي آموزش‌هاي شهروندي توضیحاتی ارائه داد و افزود: تدوین نظام نامه مدیریت و توسعه آموزش های شهروندی انجام شده اما نیاز به بازنگری و بازتعریف راهبردها و یکپارچگی هدف گذاری دارد. 

در ادامه، اعضاي جديد شوراي راهبري آموزش‌هاي شهروندی در خصوص حقوق شهروندان، اولویت بندی برنامه های آموزشی با توجه به رویکرد جدید شهرداری تهران، بازنگری در سند راهبری آموزشهای شهروندی، تدوین برنامه عملیاتی در حوزه آموزش های شهروندی در تهران، و تهیه نقشه راه های مشخص درباره هر موضوع و تعریف پروژه های اجرایی در  این زمینه تاکید کردند.

همزمان با اتمام این نشست، احكام اعضاي جدید شوراي راهبري آموزش‌هاي شهروندي به آنان اعطا شد.
print