نشست نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام جهت آشنایی با کانونهای اجتماعی سلامت محور

نشست نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام با هدف آشنایی با عملکردکانون های اجتماعی سلامت محور به میزبانی منطقه12 و با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و دبیران کانون دیابت و جوانان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، نشست نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام با هدف آشنایی با کانون های اجتماعی سلامت محور برگزار شد که در این نشست گزارش مبسوطی از فعالیت های شهردای تهران در حوزه اداره سلامت ارائه و نحوه فعالیت کانون های یازده گانه اجتماعی سلامت محور توضیح داده شد.

شایان ذکر است در پایان از ساختمان سرای محله قیام بازدید کاملی به عمل آمد.

 

print