کسب رتبه اول توسط معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 5 در ارزیابی سالانه

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5 رتبه اول را در میان مناطق 22 گانه کسب کرد.به گزارش روابط عمومی معاونت اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اسماعیل عربلو معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 5 شهرداری تهران با اشاره به کسب رتبه اول معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 5 در ارزیابی سالانه اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده اداره کل هماهنگی، نظارت و پیگیری  امور مناطق شهرداری تهران در سامانه ارزیابی عملکرد مناطق 22 گانه، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی توانست رتبه اول را در میان مناطق 22 گانه کسب نماید.

عربلو در ادامه افزود: کسب رتبه نخست حاصل تلاش همکاران در ادارات مختلف معاونت و با رهنمودهای شهردار منطقه میسر شد و امید است که در آینده نیز در جهت بهبود وضع موجود اقدامات موثری صورت پذیرد.

print