گردهم آیی مسئولیت اجتماعی زنان در مبارزه با سرطان

 گردهم آیی "مسئولیت اجتماعی زنان در مبارزه با سرطان"  با هدف توسعه اطلاعات زنان در حوزه سرطان های سینه  با حضور اعضای شورای شهر تهران، اعضای کمپین مبارزه با سرطان سینه و جمعی از گروه های همدل محلات در ایوان شمس برگزار شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print