منطقه 4 : پنجمین جلسه شورای مدیران معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه 4

پنجمین جلسه شورای مدیران معاونت اجتماعی منطقه 4 با محوریت برگزاری کنگره یادواره 2400 شهید منطقه 4  برگزار شدبه گزارش روابط  عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه 4 : پنجمین جلسه شورای مدیران معاونت اجتماعی منطقه 4 با بررسی برنامه های پیش روی معاونت  در هفته های جاری برگزار شد .
در جلسه مذکور هماهنگی جهت بازدید ، تعیین و تکلیف ساختمان های کوثر ، تدابیر لازم جهت دوره انتقال مدیریت محله و انتخابات شورایاری ها  ، برنامه ریزی و هماهنگی های لازم در خصوص برگزاری نمایشگاه هفته کتاب ،  برنامه ریزی لازم در خصوص اجرای برنامه های هفته دیابت ، بررسی توسعه و شناسایی کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی در سطح سرای محلات  و اقدامات لازم نسبت به ارسال و تکمیل اطلاعات شهداء جهت برگزاري كنگره "يادواره  2400 شهيد منطقه 4 مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
در پایان جلسه مقرر شد هریک از ادارات نسبت به اجرای برنامه های مرتبط خود اقدام و نتیجه را تا پایان ماه جاری به اطلاع معاون منطقه برسانند

print