منطقه 4 : برگزاری انتخابات شهردار مدرسه
تعداد مشاهده:24
ایجاد شده توسط : region4 در 06/11/2018 12:33:48 ب.ظ

مدیراداره آموزش های شهروندی از برگزاری انتخابات شهردار مدرسه در 20مدرسه منتخب سطح منطقه خبردادبه گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4 ؛"پورمیرزایی"  با بیان این مطلب گفت:  طرح شهردار مدرسه ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول در 10مدرسه دخترانه و 10 مدرسه پسرانه د رتاریخ 20  الی 23  آبان ماه برگزار میگردد.

وی در ادامه افزود : طرح مذکور با هدف شخصيت بخشيدن به دانش آموزان و با تأکيد بر اهميت آنان به عنوان آینده سازان جامعه ، تمرین مشارکت جمعي از طریق بر عهده گرفتن وظایف مشخص مشارکتي ، آشنا شدن دانش آموزان با حقوق، وظایف و مسئوليت های ناشي از شهروندی ، آشنا شدن با تصميم گيری جمعي و مشخصه های آن برگزار می گردد .
وی درپایان گفت : به همین منظور مراسم انتخابات ویژه ای در مدرسه دخترانه علوی با حضور شهردار منطقه 4 و معاونین محترم ،رئیس آموزش و پرورش منطقه4 و معاونین ایشان در روز سه شنبه 22 آبان ماه برگزار خواهد شد

print