برانگيختن حس مشاركت در مردم موجب ايجاد احساس تعلق مي شود

نشست هم انديشى سازمان خدمات اجتماعى با مدیر كل امور بانوان شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سيد نجم الدين محمدى، مديرعامل سازمان خدمات اجتماعى در نشست هم انديشى با اداره كل امور بانوان معاونت اجتماعى گفت: سازمان هاى مردم نهاد، با دريافت زيرساخت هاى متناسب از شهردارى تهران بايد مردمى باقى بمانند.

وى با اشاره به اينكه خدمت گيرندگان ما آسيب ديدگان اجتماعى هستند، تصريح كرد : مردم كمك به اين افراد را كار خير و مسئوليت اجتماعى خود مي دانند.

محمدى با تاكيد بر اينكه خرد جمعى و تلاش بى وقفه ما را به بهبود وضعيت موجود ميرساند، تصريح كرد : با بررسى وضع موجود و اصلاح آن، ميتوانيم كم كم به سمت وضعيت ايده آل پيش برويم.

وى با اشاره به اهميت تلاش بى وقفه با وجود تمام مشكلات گفت : هم اكنون مراكز پرتو در ١٧ منطقه فعال است و ٣٠٠٠ كودك روزانه در آنها تحصيل مي كنند.

مديرعامل سازمان خدمات اجتماعى شهرداری تهران افزود : قصد داريم علاوه بر آموزش هاى كلاسيك به كودكان كار و خيابان در مراكز پرتو، مهارت هاى فنى و حرفه اى را نيز به آنان بياموزيم.

فاطمه راكعى مشاور شهردار تهران در امور بانوان گفت : ما بايد در كنار يكديگر قرار بگيريم تا بتوانيم با هم انديشى و استفاده از فرصت ها خدمت رسانى را به حداكثر برسانيم.

راكعى با تاكيد بر اهميت طراحى برنامه براى توانمندسازى و كارآفرينى زنان معلول و زنان سرپرست خانوار، گفت : ما عزم داريم پس از بررسى مشكلات، ساز و كارهايى را با كم ترين هزينه و بهترين روش به كار گيريم.

اكرم مصورى منش، دبير كارگروه پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى معاونت زنان رياست جمهورى گفت: برانگيختن حس مشاركت در مردم، احساس تعلق را در آنها ايجاد مي كند.

وى افزود : اگر بتوانيم كارها را با مردم سهيم شويم، نتيجه بهترى حاصل خواهد شد.

رمضان لطفى معاون توانمندسازى و كارآفرينى سازمان خدمات اجتماعى در اين نشست گفت: بهبود فضاى كسب و كار نيازمند تلاش ويژه است.

وى افزود : هم اكنون ما شش محور مشاوره، اموزش، ترويج، توانمندسازى و مركز رشد و شتاب را در اختيار داريم و بهتر است زيرساخت ها را طورى طراحى كنيم كه عموم مردم بتوانند از آنها استفاده كنند.

لطفى گفت : سلسله همايش هاى تجربه هاى جسور كه در هر يك از آنها يك كارافرين مطرح از مسير زندگى خودش و چگونگى موفقيت خود صحبت ميكند از جمله برنامه هاى موفق ماست.

در پايان مقرر شد جلسات مشترك مديران سازمان خدمات اجتماعى با كارشناسان امور بانوان و صاحب نظران اين حوزه جهت بررسى و برنامه ريزى تمام طرح ها و ظرفيت هاى موجود برپا شود.


 

print