نمایشگاه کتاب ویژه کارکنان معاونت

«نمایشگاه کتاب» ویژه کارکنان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی در بین پرسنل شهرداری تهران به همت اداره کل فرهنگی شهرداری تهران برپا شده است . 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

print