نهمین گام طرح باهم در منطقه 7نهمین نشست طرح باهم (بازدید، ارزیابی و هم اندیشی مناطق ) حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در منطقه 7 با حضور معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر، مدیران کل ستادی و روسای سازمان ها و شرکتهای تابعه معاونت، شهردار منطقه 7، معاون اجتماعی، شهرداران نواحی و مدیران حوزه اجتماعی این منطقه برگزار شد.

پس از اتمام این نشست معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران و مدیران کل ستادی با همراهی شهردار، قائم مقام و معاون اجتماعی منطقه 7  ضمن دیدار با خانواده معظم شهدای جوادنیا و گفتگو با مادر این 4 شهید، از شهربانوی و مجموعه ورزشی مرودشت در این منطقه بازدید کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print