نخستین نشست مدیریت شهری با مجموعه جامعه مدنی در حوزه معلولین

نخستین نشست مدیریت شهری با مجموعه جامعه مدنی، NGO ها و کانون های اجتماع محور در حوزه معلولین با حضور ولی الله شجاع پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری، زینب نصیری مدیرکل سلامت شهرداری تهران و نمایندگان مترو، اتوبوسرانی و... به میزبانی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.

  

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

print