منطقه یک: پاکسازی مسیر میدان تجریش تا چهارراه پارک وی به مناسبت روز جهانی کار داوطلبانه انجام گردید

مشارکت مرکز خدمات اجتماعی در روز جهانی کار داوطلبانه در پاکسازی مسیر میدان تجریش تا چهارراه پارک وی به مناسبت روز جهانی کار داوطلبانه انجام گردید.  

به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک، به نقل از حسین فتحی مدیر مرکز خدمات اجتماعی ،به مناسبت روز 14 آذر که به نام روز جهانی کار داوطلبانه نامیده شده ،مرکز خدمات اجتماعی معاونت امور اجتماعی شهرداری منطقه یک با همکاری معاونت خدمات شهری این منطقه و با مشارکت شهروندان عزیز، سازمان های مردم نهاد و جمعی از پرسنل شهرداری منطقه یک در روز 4شنبه مورخ 14/9/97 از ساعت 8 الی 10 صبح اقدام به پاکسازی مسیر میدان تجریش تا چهار راه پارک وی از وجود زباله های آلاینده محیط زیست نمودند.

 

                                   

print