فراخوان دعوت به همكاري براي تاسيس كانون ارزيابي و تدوين مدل سنجش شايستگي مديران محلاتشهرداري تهران در تلاش است با استقرار كانون ارزيابي و تدوين مدل سنجش شايستگي مديران « مديريت محله » ستاد محلات در جهت رتبه بندي و تفكيك مديران توانمند از ديگر مديران و در نهايت آموزش و ارتقاي سطح توانمندي مديران اقدامات لازم را به مرحله اجرا درآورد.

در اين راستا از كانونهاي ارزيابي فعال دعوت مي شود با ارسال پرپوزال در قالب زير،آمادگي خود را براي همكاري با اين ستاد اعلام نمايند.

درخواست » هدف از اجراي اين طرح و مفاد مورد نظر براي پيشنهادات ارسالي و بودجه در نظر گرفته شده در فايل درخواست پيشنهاد (RFP) كه در همين صفحه قابل دانلود است، درج شده است.

كانونهاي ارزيابي فعال در اين زمينه كه داراي شخصيت حقوقي، شناسه ملي، كداقتصادي، ثبت روزنامه رسمي و شماره حساب اختصاصي بوده و متخصصان مرتبط با موضوع باشند مي توانند طرح پيشنهادي خود را در اين زمينه تا مورخ 25/10/1397 به آدرس درج شده در فرم «درخواست پيشنهاد» ارسال و به شماره تلفن 96021875-021 اطلاع دهند تا رسيد دريافت فايل طرح پيشنهادي از طريق ايميل براي آنها ارسال شود.

 mahale.rfp1.pdf

print