دعوت به همکاری برای آموزش مدیران محله‌های تهرانستاد «مدیریت محله» شهرداری تهران در نظر دارد با اجرای دوره‌های اموزشی در جهت ارتقا سطح دانش و مهارت مدیران محله‌های تهران اقدام نماید. از از موسسات آموزشی فعال دعوت می‌شود با ارسال پرپوزال در قالب درج شده در فایل (RFP)، آمادگی خود را برای همکاری با این ستاد اعلام نمایند.

هدف از اجرای این طرح و مفاد مورد نظر برای پیشنهادات ارسالی و بودجه در نظر گرفته شده در فایل «درخواست پیشنهاد» (RFP) که در همین صفحه قابل دانلود است، درج شده است. 

موسسات آموزشی فعال در این زمینه که دارای شخصیت حقوقی، شناسه ملی، کداقتصادی، ثبت روزنامه رسمی و شماره حساب اختصاصی بوده و متخصصان مرتبط با موضوع باشند می‌توانند طرح پیشنهادی خود را در این زمینه تا مورخ 1397/11/15 به آدرس‌ درج شده در فرم «درخواست پیشنهاد» ارسال و به شماره تلفن 96021875-021 اطلاع دهند تا رسید دریافت فایل طرح پیشنهادی از طریق ایمیل برای آن‌ها ارسال شود.

دریافت فایل (RFP) :

آموزش مدیران محلات RFP.pdf

print