امروز زمان ادای دین به مردم خوزستان است

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در صفحه توییتر خود با اشاره به وقوع سیل در خوزستان و کمک به سیل زدگان نوشت: امروز زمان ادای دین به مردم خوزستان است.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، محمدرضا جوادی یگانه در این پیام نوشته است: ایران مدیون خوزستان است و خون جوانان سراسر کشور با خاک خوزستان عجین شده و هم اکنون زمان ادای دین است.

وی افزوده است: به کمک مردم خوزستان بیاییم؛ به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی.

معاون شهردار تهران همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در کوت سید نعیم سوسنگرد بیان کرده است: مردم این روستا به همراه طلاب قم، نیروهای سپاه، شهرداری تهران، فرمانداری ورامین و مدیریت محلی خوزستان دو سیل بند احداث کرده اند که یکی محافظ دیگری و مردم کمتر از جاهای دیگر نگرانی دارند.

وی بیان کرد: هم اکنون روستا حفظ شده، هر چند کشاورزی زیر آب است.

براساس این گزارش، شهروندان برای کمک به سیل زدگان استان خوزستان می توانند به نزدیکترین ساختمان شهرداری محل سکونت خود، ساختمان شهرداری های مناطق و نواحی، بوستان ها، مجتمع های ورزشی شهرداری، سرای محلات و شهربانوها مراجعه کنند و یا با سامانه 137 تماس حاصل کنند.

print