کمپین دوشنبه های ورزشی در بوستان جوانمردان

توسعه ورزش همگانی و ایجاد نشاط شهروندی در منطقه 5 پایتخت با اجرای پویش دوشنبه های ورزشی محقق می شود.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران، پویش کمپین دوشنبه های ورزشی با مشارکت سازمان ورزش شهرداری تهران در ایستگاه فعالیت بدنی بوستان جوانمردان درمنطقه 5 با حضورگسترده شهروندان، پیشکسوتان ورزشی، شهردار منطقه، مدیران و کارکنان در بیست و ششم فروردین ماه  برگزار شد.

حسین دلبری معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 5 درباره تشکیل چگونگی این کمپین گفت : اجرای برنامه های ورزشی همگانی در بوستان های منطقه، کمک می کند تا شهروندانی که توانایی استفاده از امکانات مجموعه های ورزشی شهر را ندارند، به رایگان از حضور کارشناسان ورزشی استفاده کنند.

  شهروندان و کارکنان شهرداری منطقه در کنار خسروآبادی شهردار منطقه و پیشکسوتان به ورزش گروهی پرداختند و با هم عکس یادگاری گرفتند.

همچنین یکی از شهروندان نیز در گفتگو با خبر نگار منطقه این پویش را موجب پیوند مدیران شهری و عموم خواند و خواستار تداوم این گونه برنامه های ورزشی شد.

گفتنی است؛ در بوستان های سطح منطقه، 30 ایستگاه فعالیت بدنی ویژه آقایان و 42 ایستگاه فعالیت بدنی مخصوص بانوان هر روز میزبان شهروندان دوستدار ورزش است .
 

print