افتتاح خانه موزه شهید تندگویان در خردادماه

خانه موزه شهید تندگویان در خردادماه سال جاری و همزمان با سالروز بازگشت پیکر مطهر این شهید والا مقام افتتاح می شود.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران، علیرضا آقایی در نخستین جلسه شورای مدیران این شرکت که در روز دوشنبه 26 فروردین تشکیل شد ضمن تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه بر پیگیری پروژه های جاری شرکت توسعه تاکید کرد و گفت: ضروری ست کلیه مدیران شرکت با ارائه گزارش کاربردی سال گذشته و بیان نقاط صعف و قوت در تبیین سیاست های سال جاری مشارکت نمایند.

سرپرست شرکت توسعه فضاهای فرهنگی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی و سخت کوشی و تدبیر در انجام امور سال جدید گفت: توسعه فضاهای فرهنگی پایتخت بعنوان ماموریت اصلی شرکت در قالب پروژه های مصوب سال گذشته و نیز برنامه های جدید که در بودجه سال جاری تصویب شده از اهمیت خاصی برخودار بوده و باید با تدوین برنامه زمانبندی اجرایی گردد.

وی بر افتتاح و بهره برداری خانه موزه شهید تندگویان در سالروز بازگشت پیکر مطهر این شهید والامقام به وطن در خردادماه تاکید کرد و تجهیز و لحاظ نمودن مباحث محتوایی و مفهومی آن را از اولویت های شرکت عنوان نمود.

 آقایی همچنین ضمن اشاره به ضرورت ارائه برنامه های سال جدید از سوی مدیران شرکت، نسبت به آغاز عملیات اجرایی پروژه خانه موزه مهدی اخوان ثالث با سرعت و جدیت هر چه بیشتر  تاکید کرد.

در ادامه جلسه نیز مدیران و معاونان شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری به بیان نظرات خود در راستای ارتقاء شرایط عمومی شرکت و نیز سرعت بخشی به برنامه های اجرایی و مطالعاتی پرداختند.

در نخستین جلسه شورای مدیران شرکت توسعه فضاهای فرهنگی مطرح شد:

افتتاح خانه موزه شهید تندگویان در خردادماه

 

خانه موزه شهید تندگویان در خردادماه سال جاری و همزمان با سالروز بازگشت پیکر مطهر این شهید والا مقام افتتاح می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران، علیرضا آقایی در نخستین جلسه شورای مدیران این شرکت که در روز دوشنبه 26 فروردین تشکیل شد ضمن تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه بر پیگیری پروژه های جاری شرکت توسعه تاکید کرد و گفت: ضروری ست کلیه مدیران شرکت با ارائه گزارش کاربردی سال گذشته و بیان نقاط صعف و قوت در تبیین سیاست های سال جاری مشارکت نمایند.

سرپرست شرکت توسعه فضاهای فرهنگی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی و سخت کوشی و تدبیر در انجام امور سال جدید گفت: توسعه فضاهای فرهنگی پایتخت بعنوان ماموریت اصلی شرکت در قالب پروژه های مصوب سال گذشته و نیز برنامه های جدید که در بودجه سال جاری تصویب شده از اهمیت خاصی برخودار بوده و باید با تدوین برنامه زمانبندی اجرایی گردد.

وی بر افتتاح و بهره برداری خانه موزه شهید تندگویان در سالروز بازگشت پیکر مطهر این شهید والامقام به وطن در خردادماه تاکید کرد و تجهیز و لحاظ نمودن مباحث محتوایی و مفهومی آن را از اولویت های شرکت عنوان نمود.

 آقایی همچنین ضمن اشاره به ضرورت ارائه برنامه های سال جدید از سوی مدیران شرکت، نسبت به آغاز عملیات اجرایی پروژه خانه موزه مهدی اخوان ثالث با سرعت و جدیت هر چه بیشتر  تاکید کرد.

در ادامه جلسه نیز مدیران و معاونان شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری به بیان نظرات خود در راستای ارتقاء شرایط عمومی شرکت و نیز سرعت بخشی به برنامه های اجرایی و مطالعاتی پرداختند.

print