افزایش مشارکت پذیری شهروندان؛ از رویکردهای مهم حوزه اجتماعی و فرهنگی

نشست صمیمی رضا عباسی شهردار منطقه14 با کارکنان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و ادارات اجتماعی نواحی ششگانه  در خصوص  برنامه های سال جاری برگزار شد.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در این نشست رضا عباسی شهردار منطقه14 با اشاره به جایگاه ویژه معاونت اجتماعی و فرهنگی گفت: تمام فعالیت هایی که در سطح شهر در زمینه موضوعات اجتماعی انجام می شود قصد دارد تا نتیجه ای مطلوب را به همراه داشته باشد و آن نتیجه پرورش یک "شهروند خوب" است.

وی تاکید کرد: شهروندی که علاوه بر قانونمدار بودن تعلق خاطر به شهرو محله خود دارد، مشارکت پذیر است و برای هرچه بهتر شدن وضعیت پیرامون خود در کنار  مدیریت شهری تلاش می کند.

شهردار منطقه14 در ادامه افزود: فرهنگ سازی به منظور کاهش هزینه های مدیریت شهر از جمله وظایف ذاتی معاونت اجتماعی است، اما متاسفانه تا کنون به نحوی شایسته این اتفاق حاصل نشده و گاهی نیز عکس این موضوع مشاهده شده است. برای هرچه نزدیک شدن به این هدف ارزشمند باید از تمامی ظرفیت های موجود در شهر تهران استفاده کرد، به خصوص سرمایه های انسانی مانند ائمه جماعات که قابلیت بالایی در زمینه کمک به فرهنگ سازی دارند.

عباسی با مهم دانستن نظرات و پیشنهادات همه ی همکاران حوزه اجتماعی و فرهنگی گفت: تصمیم سازی های تاثیر گذار باید از بدنه همکاران باشد، چراکه این شما هستید 

که از نزدیک  درگیر امور اجتماعی و فرهنگی هستید و من از  نظرات، ایده ها و پیشنهادات استقبال می کنم و موضوعاتی که قابلیت داشته باشند را تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد.

وی تعارض درسطوح مختلف را امری طبیعی دانست و گفت: اگر اختلاف ها نباشد رشد اتفاق نمی افتد در دنیای امروز مدیریت تعارض یک تخصص است که باید سعی کنیم تا بهترین بهره را از این موضوع ببریم و در نهایت شکوفایی حاصل شود.

شهردار منطقه 14 در پایان از تمامی همکاران خواست تا برنامه و اهداف مد نظر خود در بازه زمانی یکساله پیش رو را تنظیم و برای دفتر شهردار  ارسال کنند.
 

 

print