منطقه18:تقدير شهردار منطقه و معاون اجتماعي و فرهنگي منطقه از رييس و معاونين آموزش و پرورش منطقه 18

به مناسبت هفته بزرگداشت معلم سيد محمد فياض شهردار منطقه هجده به همراه معاون اجتماعي و فرهنگي با رييس و معاونين آموزش و پرورش منطقه ديدار و با اهداي لوح از زحمات و تلاشهاي ارزشمند شان قدرداني نمودندبه گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی شهرداری منطقه18به مناسبت هفته بزرگداشت معلم سيد محمد فياض شهردار منطقه هجده به همراه معاون اجتماعي و فرهنگي با رييس و معاونين آموزش و پرورش منطقه ديدار و با اهداي لوح از زحمات و تلاشهاي ارزشمند شان قدرداني نمودند.

بر پايه اين گزارش با فرا رسيدن گراميداشت روز معلم و تقدير از معلمين نمونه، ادارات اجتماعي و فرهنگي در نواحي نيز با حضور مدير و كارشناسان اين اداره و با مشاركت مديريت محلات اقدام به برگزاري مراسم گراميداشت روز معلم در مدارس و تقدير از معلمين نمونه در اين مراكز گرديد

print