منطقه18:غبار روبي مساجد در منطقه هجده

در آستانه ماه مبارك رمضان، و هم زمان با تكريم  و غبار روبي مساجدكشور، سيد محمد فياض شهردار منطقه هجده بهمراه معاون اجتماعي و فرهنگي منطقه با حضور در مسجد پيغمبر(ص) در محله توليددارو ضمن غبارروبي اين مكان مقدس ؛ با شهروندان و نمازگزاران اين مسجد ديدار و مشكلات آنان را پاسخگو و مورد رسيدگي قرار داد.به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 18:در آستانه ماه مبارك رمضان، و هم زمان با تكريم  و غبار روبي مساجدكشور، سيد محمد فياض شهردار منطقه هجده بهمراه معاون اجتماعي و فرهنگي منطقه با حضور در مسجد پيغمبر(ص) در محله توليددارو ضمن غبارروبي اين مكان مقدس ؛ با شهروندان و نمازگزاران اين مسجد ديدار و مشكلات آنان را پاسخگو و مورد رسيدگي قرار داد.

بر پايه اين گزارش در راستاي استقبال از اين ماه پرخير و بركت همانند سنوات گذشته غبار روبي از مساجد منتخب در نواحي، با حضور شهردار و پرسنل ناحيه،بسيج  و نمازگزاران بعد از نماز جماعت انجام گرديد

print