طرح «حریم گردی ورزشی» اجرا می شود

ظرفیت های حریم مناطق 22گانه تهران در نشست مشترک مسوولان سازمان ورزش، اداره کل حریم و ستاد گردشگری شهرداری شناسایی و تحلیل شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در نشست مشترک بین سازمان ورزش، اداره کل حریم و ستاد گردشگری شهرداری پایتخت که با حضور رییس ستاد گردشگری، مدیراداره کل حریم، مدیران ارشد سازمان ورزش و مدیران ورزش مناطق یک، 2، 4،13،14، 15، 5، 22، 18، 19 و 20 برگزار شد، پتانسیل حریم هریک از مناطق برای اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست پتانسیل خوب حریم مناطق تهران برای برگزاری ویژه برنامه های تفریحی، ورزشی و گردشگری مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد این طرح  با عنوان " حریم گردی ورزشی" برای اجرای برنامه ها مورد تحلیل قرار گیرد.

استفاده از پتانسیل حریم برای توسعه صنعت گردشگری و غنی سازی اوقات فراغت شهروندان، فعالیت های بوم گردی و گردشگری و چگونگی استفاده از تمام پتانسیل های حریم شهرتهران از مهم ترین مباحث مطرح  شده از سوی حاضران در این نشست بود.

نشست یادشده با این تفکر که در مناطق پایتخت ظرفیت حریم گردی با رویکرد ورزشی وجود دارد، برگزار و طی آن  چگونگی برنامه ریزی منسجم و مستندسازی که منجر به حضور حداکثری شهروندان شود، بررسی شد. همچنین استفاده از پتانسیل  ورزشی در حریم  روستایی شهر تهران نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه نشست مشترک مسوولان سازمان ورزش، اداره کل حریم و ستاد گردشگری شهرداری برگزاری برنامه های مانند کوهنوردی،  ایستگاه تندرستی،  جشنواره های ورزشی و ... بررسی و مقرر شد ضمن توجه به پتانسیل  گردشگری ورزشی، مناطق همجوار نسبت  به اجرای برنامه های هماهنگ اقدام کنند.

در پایان مقرر شد مناطق برنامه های خود را به دبیرخانه حریم گردی ورزشی ارسال کنند تا برنامه ریزی لازم برای ارتقای کیفیت و کمیت نحوه برگزاری برنامه صورت پذیرد.


 

print