منطقه 4 : نظرسنجی از شهروندان شرکت کننده در پیاده راه فرهنگی شهر رمضان

به گفته مدیراداره مطالعات منطقه 4 ارزیابی نقاط قوت وضعف برنامه های اجرا شده در پیاده را شهر رمضان از اهداف اجرای طرح نظر سنجی استبه گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 4 مهدیه قیاس خانی سرپرست اداره مطالعات با بیان این مطلب افزود: اداره مطالعات منطقه به منظور افزایش کیفی برنامه های پیاده راه فرهنگی شهر رمضان در بوستان پلیس که در زمینه های فرهنگی ، بانوان ، آموزش شهروندی ، ورزشی، سلامت و سایر امورتفریحی در ماه مبارک رمضان به شهروندان خدمات رسانی می کند، اقدام به اجرای طرح نظر سنجی از بازدید کنندگان غرفه هادر پیاده راه نمود .
وی هدف از اجرای این نظرسنجی را بررسی میزان رضایت شهروندان از کیفیت برنامه های برگزار شده و دریافت پیشنهادات و انتقادات برای  بهبود برنامه های آتی برشمرد .

print