انتصاب مدیرعامل جدید مجموعه برج میلاد تهران

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل برج میلاد تهران برگزار شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print