منطقه18:معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري منطقه هجده با اشاره به اهميت تلاوت قرآن كريم در ماه مبارك رمضان از عموم شهروندان براي شركت در اين ضيافت معنوي دعوت به عمل آورد

معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري منطقه هجده با اشاره به اهميت تلاوت قرآن كريم در ماه مبارك رمضان از عموم شهروندان براي شركت در اين ضيافت معنوي دعوت به عمل آورد و افزود: محفل انس با قرآن كريم شامل جزء خواني هر روز قرآن كريم و تفسير آيات خواهد بود.به گزارش روابط عمومی معاونت شهرداری منطق18:معاون اجتماعي فرهنگي شهرداري این منطقه با اشاره به اهميت تلاوت قرآن كريم در ماه مبارك رمضان از عموم شهروندان براي شركت در اين ضيافت معنوي دعوت به عمل آورد و افزود: محفل انس با قرآن كريم شامل جزء خواني هر روز قرآن كريم و تفسير آيات خواهد بود.

وي هدف از برگزاري محافل قرآني را فراهم ‌سازي بستر خواندن قرآن در اين ايام بيان و اعلام كرد: قرآن برنامه ‌اي كه در بر گيرنده تمام ابعاد زندگي انسان و تضمين كننده سعادت فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي او است، ارائه مي‌دهد.

حسني اظهار كرد: محافل انس با قرآن كريم در مساجد منتخب در سطح منطقه همه روزه برگزار مي‌شود

print