منطقه18:برگزاري محفل انس با قرآن در دهمين شب از ماه مبارك رمضان ، مصادف با وفات حضرت خديجه كبري (س) در مسجد رسول اكرم(ص)

در دهمين شب از ماه مبارك رمضان ، مصادف با وفات حضرت خديجه كبري (س) بزرگ حامي پيامبر مكرم اسلام در مسجد رسول اكرم(ص) از محله خليج فارس جنوبي محفل انس با قرآن با حضور روحانيون، نمازگزاران محله، بسيج، مديريت محله، اعضاء شوراياري و ...برگزار گرديدبه گزارش روابط عمومي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه هجده، در دهمين شب از ماه مبارك رمضان ، مصادف با وفات حضرت خديجه كبري (س) بزرگ حامي پيامبر مكرم اسلام در مسجد رسول اكرم(ص) از محله خليج فارس جنوبي محفل انس با قرآن با حضور روحانيون، نمازگزاران محله، بسيج، مديريت محله، اعضاء شوراياري و ...برگزار گرديد.

در اين برنامه با استفاده از قاريان ممتاز كشوري، روزه داران گرامي از تلاوت نوراني بهره مند و با اجراي گروه تواشيح ،مسابقه فرهنگي براي نوجوانان، تقديراز نفرات برتر و پذيرايي همراه بود.

print