منطقه18:معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه هجده طرح پويش گردشگري بدون خودرو را با حضور شهروندان دربوستان قائم برگزار نمود

ستاد گردشگري حوزه معاونت امور اجتماعي و فرهنگي؛ اين پويش را در روز پنج شنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه با حضور جمعي از شهروندان با هدف گردشگري بدون خودرو برگزار كردبه گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 18ستاد گردشگري حوزه معاونت امور اجتماعي و فرهنگي؛ اين پويش را در روز پنج شنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه با حضور جمعي از شهروندان با هدف گردشگري بدون خودرو برگزار كرد. گردشگران در اين برنامه با استفاده از دوچرخه در بازديد از مكان هاي گردشگري و تفريحي منطقه 18 اعم از بوستان قائم ؛ زورخانه قديمي باب الحوائج (ع)  و موزه شهدا بازديد نمودند

print