جشن «شهر نفس» در ايوان انتظار

محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در جشن خانواده های اهدا کنندگان عضو با عنوان «شهر نفس» در ایوان انتظار حضور یافت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print