بازدید از پیاده راه شهر رمضان بوستان نهج البلاغه

محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همراهی مدیران حوزه ستادی معاونت و شهردار منطقه دو ضمن حضور در بوستان نهج البلاغه از پیاده راه شهر رمضان منطقه دو بازدید کرد.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

print