بازدید رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر و مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران از پیاده راه های «شهر رمضان»

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران و مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران از پیاده راه های شهر رمضان مناطق بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در این بازدیدها که با حضور محمدجواد حق شناس؛ رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران و ابوالفضل رفیع؛ مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران و هیئت همراه از پیاده راه شهر رمضان صورت پذیرفت از تمامی غرفه های پیاده راه ها بازدید و توضیحات لازم در خصوص نحوه اجرای برنامه ها بیان شد.

همچنین ابوالفضل رفیع مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در جریان بازدید از برنامه ها افزود: از نقاط قوت پیاده راه های فرهنگی مشارکت سرای محلات و شهروندان،کانون ها، نواحی، خانه های سرای محلات، گروه های هنری و... در اجرای برنامه ها در سطح محلات و منطقه در اولویت بوده و جز اهداف مان است که مناطق در این مورد موفق عمل کرده و به همین منظور امید است تا این طرح با همین ظرفیت ها در ایام تابستان نیز در سطح مناطق اجرا شود.print