نشست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 11 با دانشگاه مذاهب اسلامی

نشست هم اندیشی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه11 با مسئولین دانشگاه مذاهب در راستای ارتقای سطح هماهنگی و استفاده از پتانسیل های موجود برگزار شد.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در این نشست که با حضور رشیدی معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه یازده، باقری مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه مذاهب،  شاورانی معاون اموردانشجویی دانشگاه و مسئول امور بانوان همراه بود، طرفین ضمن اعلام  همکاری مشترک در زمینه برنامه های فرهنگی، در خصوص مشارکت و فعالیت های قرآنی، اجرای طرح های مطالعاتی و پژو هشی، همکاری در اجرای برنامه های مشترک در مناسبت های اسلامی و قرآنی و... به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین در این نشست ارائه تسهیلات گردشگری به دانشگاه مذاهب با هدف بازدید دانشجویان این دانشگاه از موزه ها و اماکن تاریخی سطح منطقه، دردستور کار قرار گرفت.

 

 

print