منطقه5:کمپین فشار خون

.اداره کل سلامت منطقه از برگزاری کمپین فشار خون خبر دادبه گزارش روابط عمومي معاونت اجتماعي فرهنگي شهرداري منطقه 5 سيد حسين دلبري معاون اموراجتماعي و فرهنگي شهرداري اين منطقه در جلسه با مسئولين خانه هاي سلامت ضمن تاكيد بر اهتمام ويژه اجراي هر چه بهتر طرح كمپين فشار خون ،اظهار داشتند :طرح بسيج ملي فشار خون از 17 خردادالي 15 تير ماه با همكاري اداره سلامت شهرداري اين منطقه و دانشگاه علوم پزشكي ايران (مركز بهداشت شمالغرب )با در در اختيار گذاشتن ظرفيت خانه هاي سلامت و هماهنگي بين بخشي با سازمان ميادين ميوه و تره بار و شركت بهر ه برداري مترو در غرب تهران آغاز شد . از هر 8 مرگ در دنيا يك مرگ مربوط به فشار خون بالاست و فشار خون بالا سومين عامل كشنده در دنياست.

print