منطقه یک: بازدید از خیریه همیاران محبت

مدیر مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه یک از خیریه همیاران محبت دزاشیب بازدید کرد.  

به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک، به نقل از حسین فتحی مدیر مرکز خدمات اجتماعی، در راستای مشارکت شهرداری منطقه یک با خیریه های فعال جهت حمایت از افراد نیازمند ، مدیر مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه یک در مورخ 21/3/98 از ساعت 12 الی 13 از خیریه همیاران محبت دزاشیب بازدید نموده و در خصوص حمایت از افراد آسیب دیده اجتماعی و تامین ملزومات مورد نیاز آنان به ویژه قشر آسیب پذیر جوان جهت تسهیل ازدواج آسان تاکید نمودند. لازم به یادآوری است خیریه همیاران محبت دزاشیب اقدام به جمع آوری و اهداء جهیزیه به افراد نیازمند می نماید.

print