منطقه یک: برگزاری جلسه با خیرین محله دزاشیب در سرای محله

مرکز خدمات اجتماعی و خیریه ها جهت حمایت از مشاغل خانگی سطح منطقه با یکدیگر به مشارکت پرداختند.  

به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک، به نقل از حسین فتحی مدیر مرکز خدمات اجتماعی ،به منظور تلاش جهت کاهش آسیب های اجتماعی و حمایت از نیازمندان در سال رونق تولید ، مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه یک با همکاری خیریه های فعال سطح این منطقه اقدام به حمایت از مشاغل خانگی به منظور ایجاد کسب و کار محلی جهت کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری در سطح منطقه می نماید. لذا به همین منظور جلسه ای با حضور مدیر مرکز خدمات اجتماعی و تعدادی از خیریه های فعال در محله دزاشیب برگزار گردید. در این جلسه که مدیر اجتماعی ناحیه چهار ، مدیر محله نیز حضور داشتند نسبت به حمایت از افراد نیازمند اشتغال در محله گلابدره تاکید گردید و مقرر گردید مسئولین این خیریه با حضور در محله گلابدره نسبت به حمایت از مشاغل خانگی افراد نیازمند این محله اقدام نمایند.

print