منطقه یک: همکاری مرکز خدمات اجتماعی با موسسه مولی الموحدین جهت حمایت از متقاضیان کار

راهکارهای ایجاد اشتغال بین جوانان با مدیر موسسه کاریابی مولی الموحدین مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.  

به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک، به نقل از حسین فتحی مدیر مرکز خدمات اجتماعی، به مناسبت سال رونق تولید و جهت حمایت از افراد متقاضی اشتغال ، مدیر مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه یک در روز سه شنبه مورخ 21/3/98 به همراه مدیر اجتماعی ناحیه چهار ، کارشناس حوزه آسیب های اجتماعی و مدیر محله نیاوران با حضور در موسسه کاریابی مولی الموحدین ضمن آشنایی با نحوه کار این موسسه ، بر آمادگی مرکز خدمات اجتماعی جهت همکاری با این موسسه در راستای رونق اشتغال تاکید نمودند.

print