بانک اطلاعاتی زنان موفق و فعال محلات به روزرسانی و یکپارچه می شود

سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری تهران گفت: درراستای طرح  تقویت مشارکت اجتماعی زنان  و دختران ، بانک اطلاعات  زنان موفق و فعال محلات  به روز رسانی و یکپارچه می شود.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، زهرا بهروز آذر با اشاره به  اینکه از دیدگاه متخصصان توسعه، مشارکت شهروندي عالي ترين سطح و نوع مشاركت است گفت: امروزه  مشاركت اجتماعي شهروندان در امور شهري بيش از پيش به عنوان يك راهكار كارگشا ومددرسان نهادها و سازمان هاي اجتماعي، در جهت به حداكثر رساندن كارايي و اثربخشي مدیریت شهری مورد نظر برنامه ريزان و صاحب نظران شهري قرار دارد.

وی بااشاره  به رویکردهای حوزه بانوان شهرداری تهران در تقویت مشارکت اجتماعی زنان در محلات ،گفت: از آنجائیکه زنان نیمی از جمعیت فعال را تشکیل می دهند، مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی یک ضرورت است ، برهمین اساس  تقویت مشارکت اجتماعی زنان به عنوان یکی از اولویت برنامه های حوزه بانوان در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری تهران با اشاره به اینکه در گذشته بانک اطلاعاتی از زنان موفق و فعال محلات تهیه شده است و این اطلاعات به روز رسانی و یکپارچه می شود،افزود: بانوان  موفق و فعال محلات  به عنوان سرمایه اجتماعی می توانند  فرصت شناسایی  پتانسیل ها، نقاط قوت و نیازهای  محلات  را فراهم کنند و  در مسیر برنامه های حوزه بانوان و تحقق ماموریت های مدیریت شهری در جهت بهبود کیفیت زندگی شهری وحل مشکلات  محلات نقش موثری داشته باشند.

بهروز آذر تصریح کرد:  به منظور اجرای برنامه های هدفمند در تقویت مشارکت اجتماعی زنان پس ازشناسایی زنان موفق و فعال محلات ، دوره های آموزشی با عنوان«زنان و مشارکت اجتماعی»در سطح محلات برگزار می شود.

print